АМОНЕКС

Експлозивите од типот AMONEX се стопански прашкасти експлозиви наменети, пред се за масивни рударски минирања во површинска и подземна експлоатација, како и за сите врсти специјални минирања чии услови на изведување одговараат на минерско-техничките карактеристики на AMONEX експлозивите.

AMONEX експлозивите можат да се користат во суви и влажни мински бушотини, но поради својата растворливост не се погодни за минирања во бушотини во кои има вода.

mk_MK