Услуги

Минирање

Во сферата на минирањето Мактек Дооел ги извршува следните услуги:

  • Пробивање тунели
  • Минирање каменолими
  • Минирање рудници
  • Пробивање патишта
  • Планирање (проектирање) на површински и подземни минирања

Дупчење


Транспорт и услуги

Нашата компанијата располага со тешка и лесна градежна механизација и опрема, како и со товарни возила оспособени со АДР сертификат и сите потребни лиценци и дозволи за транспорт на експлозивни материјали.


Нискоградба (Транспорт, ископ)

Во сферата на нискоградбата Мактек Дооел ги извршува следните услуги:

  • Ископи
  • Транспорт
  • Резистенција на земјиште